Usnesení PS č. 1980

k návrhu zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/3/ - vráceného Senátem (18. prosince 2001)

Související sněmovní tisky

959 Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území
ISP (příhlásit)