Sněmovní tisk 838
Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2001.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 9. 2. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2001 (usnesení č. 369). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 28. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 230, usnesení č. 1455).Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: pojištění, pojistná smlouva, pojistné plnění, pojistné právo, pojistné rizikoISP (příhlásit)