Sněmovní tisk 802
Návrh novely obchodního zákoníku - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Oldřich Vojíř, František Brožík, Martin Kocourek, Josef Hojdar, Jiří Václavek) předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 802/0 dne 15. 12. 2000.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 802/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, komerční firma, obchodní právo, převod vlastnictvíISP (příhlásit)