Sněmovní tisk 798
Interpelace P.Nečase ve věci obchvatu Rožnova p.R.

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Písemná interpelace poslance Petra Nečase na ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita ve věci severního obchvatu města Rožnova p. Radhoštěm
Adresát: Ing. Petr Lachnit, CSc.
Podáno dne: 26. 10. 2000
Odesláno adresátovi: 26. 10. 2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 12. 2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 12. 2000 jako tisk 798/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 24., 25. 1. 2001 na 32. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: chráněné území, nákladní vozidlo, ochrana krajiny, silniční doprava, územní plánování, výstavba městISP (příhlásit)