Sněmovní tisk 729
Zpr. o vyčíslení škod způs. povodněmi v letech 97 a 98

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva vlády o vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 se jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč a upřesněním přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků

Autor: Fencl Jan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 22. 9. 2000 jako tisk 729/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 10. 2000 (usnesení č. 322). Zpravodajem určen Ing. Ladislav Skopal.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 12. 2000 na 29. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1366).Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: finanční zrovnoprávnění, finanční ztráta, povodeň, přírodní katastrofa, škoda, veřejné finance, vodní tokISP (příhlásit)