Sněmovní tisk 655
InterpelaceJ.Drdy ve věci slibu justice k daru - Liberec

Dokument

Autor: Ing. Jiří Drda

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jiřího Drdy na ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci zajištění výkonu a splnění slibu justice ve vztahu k daru města Liberec
Adresát: JUDr. Otakar Motejl
Podáno dne: 7. 4. 2000
Odesláno adresátovi: 10. 4. 2000
O zařazení na schůzi požádáno dne: 15. 6. 2000

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Interpelace se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 655/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 28. 6. 2000 na 26. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: dar, nemovitost, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, výstavba městISP (příhlásit)