Sněmovní tisk 43
Návrh nov. zák. č. 87/91 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Karas, Pavel Tollner) předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Karas Jiří a dalších.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 43/0 dne 1. 10. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 10. 1998. Vláda zaslala stanovisko 30. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 10. 1998 jako tisk 43/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 142).Hesla věcného rejstříku: Občanství, Restituce

Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, odškodnění, převod vlastnictví, privatizace, rovné zacházení, soukromý majetek, státní občanISP (příhlásit)