Sněmovní tisk 26
Vládní návrh zákona, kterým se mění z. č. 348/1997 Sb...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo, Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 25. 8. 1998.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Ivan Pilip a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 9. 1998 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 40).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 1998 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 6, usnesení č. 90).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 10. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 11. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 1998.

Zákon vyhlášen 10. 11. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 257/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, pomoc obětem neštěstí, povodeň, přerozdělování příjmů, přírodní katastrofa, státní rozpočet, veřejné půjčkyISP (příhlásit)