Stenografický zápis 6. schůze, 30. října 1998


(Schůze zahájena v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


4. Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jan Kasal


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 /sněmovní tisk 26/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ivan Pilip


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Kocourek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze přerušena v 11.48 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 12.15 hodin.)

Místopředseda PSP Stanislav Gross


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 /sněmovní tisk 25/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Ivo Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Stanislav Gross

(Schůze skončila ve 12.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP