Sněmovní tisk 236
Návrh novely zákona o soustavě základních škol, středních š.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Michaela Šojdrová, Ladislav Šustr, Tomáš Kvapil, Jaroslav Lobkowicz, Jan Kasal, Josef Janeček, Miroslav Kalousek, Jaromír Talíř, Pavel Šafařík, Pavel Severa) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 1999.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 236/0 dne 26. 5. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 5. 1999. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 1999 jako tisk 236/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Rozpočet, Školství

Deskriptory EUROVOCu: soukromé školství, státní podporaISP (příhlásit)