Sněmovní tisk 177
P.Nečase ve věci převodů nepotř.majetku Armády ČR na města

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Interpelace poslance Petra Nečase na ministra financí Ivo Svobodu ve věci převodů nepotřebného majetku Armády České republiky na města a obce
Adresát: Mgr. Ivo Svoboda
Podáno dne: 12. 2. 1999
Odesláno adresátovi: 16. 2. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 4. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 4. 1999 jako tisk 177/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 13. 5. 1999 na 13. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: armáda, nemovitý majetek, obec, převod vlastnictvíISP (příhlásit)