Sněmovní tisk 177/0
P.Nečase ve věci převodů nepotř.majetku Armády ČR na města

Přílohy dokumentu

t017700.pdf (Dokument PDF, 117 KB)ISP (příhlásit)