Sněmovní tisk 17
Návrh novely zákona o platu představitelů státní moc

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 17/0 dne 29. 7. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 17/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 10. 1998 na 5. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 61, usnesení č. 57).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, poslanec parlamentu, prémie, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správy, výsada, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)