Sněmovní tisk 166
P. Nečase ve věci letecké záchranné služby

Dokument

Autor: RNDr. Petr Nečas

Úplný název: Interpelace poslance Petra Nečase na ministra zdravotnictví Ivana Davida ve věci letecké záchranné služby
Adresát: MUDr. Ivan David, CSc.
Podáno dne: 12. 2. 1999
Odesláno adresátovi: 16. 2. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 19. 3. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 23. 3. 1999 jako tisk 166/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 25. 3. 1999 na 10. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: kalkulace, letecká doprava, převoz nemocných, první pomoc, soukromý sektor, zdravotnická službaISP (příhlásit)