Sněmovní tisk 150
Vládní návrh zákona za škodu způsobenou provozem vozidla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 150/0 dne 9. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 211).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 150/2, který byl rozeslán 20. 5. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 580, usnesení č. 307).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 10. 6. 1999.
  Návrh zákona 1. 7. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 2. 7. 1999 poslancům jako tisk 150/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 2. 7. 1999 poslancům jako tisk 150/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 377, usnesení č. 434).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 168/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, povinné pojištěníISP (příhlásit)