Sněmovní tisk 14
Evropská charta místní samosprávy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 14/0 dne 21. 7. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 7. 1998 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: RNDr. Jiří Payne a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 8. 1998 na 3. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 34).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 2. 1999 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 176).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 15. 2. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 10. 3. 1999.

Senát

 • PS

  Václav Grulich předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 3. 1999 jako senátní tisk 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 2/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 1999 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: evropská charta, mezinárodní charta, Rada Evropy, ratifikace dohody, územní samosprávaISP (příhlásit)