Sněmovní tisk 1300
Vládní novela zákona o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1300/0 dne 10. 4. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 5. 2002 (usnesení č. 548). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Drda a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 5. 2002 na 50. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 9. 5. 2002 na 50. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 15, usnesení č. 2313).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, prevence znečištění, přibližování legislativyISP (příhlásit)