Sněmovní tisk 11
Návrh novely zák. o jednacím řádu PS a zák. o Ústavním soud

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Miroslav Grebeníček, Dalibor Matulka, Miloslav Ransdorf, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 17. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 11/0 dne 22. 7. 1998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 14. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 8. 1998 jako tisk 11/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Poslanci, Řád jednací, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústavní soudISP (příhlásit)