Sněmovní tisk 1014
Návrh zahrádkářského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Vejvoda, Zdeňka Stránská, Pavel Kováčik, Václav Grüner, Olga Sehnalová) předložila sněmovně návrh zákona 3. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Vejvoda Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1014/0 dne 8. 8. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 6. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 9. 2001 jako tisk 1014/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2001 (usnesení č. 444). Určil zpravodaje: Ing. Petr Hort a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1877).Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: kvalita života, kvalita životního prostředí, nezisková organizace, předkupní právo, rodinné hospodaření, sociální hospodářství, užitková zahradaISP (příhlásit)