Sněmovní tisk 962
Vládní návrh zákona o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 131, dokument 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 15. 11. 2001 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 11. 2001 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 477/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: likvidace odpadních látek, nakládání s odpadem, obalová technika, obalový materiál, průmyslový odpad, recyklace odpaduISP (příhlásit)