Sněmovní tisk 803
Návrh zákona o Komoře soudních znalců ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. Bohuslav Sobotka předložil sněmovně návrh zákona 13. 12. 2000Cyril Svoboda, Stanislav Křeček.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 803/0 dne 15. 12. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 12. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 1. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 1. 2001 jako tisk 803/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Komory

Deskriptory EUROVOCu: právní poradce, právnická osoba, profesní komora, soudní dokazování, tlumočení, výslech, znalecký posudekISP (příhlásit)