Sněmovní tisk 724
Návrh novely z. o stavebním spoření a státní podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Vladimír Doležal, Pavel Němec, Monika Mihaličková, Pavel Pešek) předložila sněmovně návrh zákona 19. 9. 2000.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 724/0 dne 21. 9. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2000. Vláda zaslala stanovisko 18. 10. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2000 jako tisk 724/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Spoření

Deskriptory EUROVOCu: hypoteční banka, státní podpora, stavební politika, stavební výpomocISP (příhlásit)