Sněmovní tisk 672
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Mlynář, Vlastimil Tlustý, Bohuslav Sobotka, Cyril Svoboda, Michal Lobkowicz, Pavel Pešek, Milan Ekert, Miloslav Vlček) předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 672/0 dne 20. 7. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 672/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2000. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 65)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 2000 na 28. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 38, usnesení č. 1216).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Informatika, informační systém

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, home computing, odpisISP (příhlásit)