Sněmovní tisk 630
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 630/0 dne 19. 5. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 15. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 6. 2000 jako tisk 630/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1090).Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: trestný čin, výkon trestuISP (příhlásit)