Sněmovní tisk 621
Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 621/0 dne 4. 5. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2000 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1570).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 621/Z.
  • Zemědělský výbor vydal 19. 10. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 621/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 19. 10. 2001 na 39. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 104, usnesení č. 1745).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 11. 2001 na 43. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 621/2, který byl rozeslán 28. 11. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 12. 2001 na 43. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 1934).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 12. 2001.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 1. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 1. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 2. 2002.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 50/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vinohradnictví a vinařství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: podpora investic, podpůrná politika, vinice, víno, vinohradnictvíISP (příhlásit)