Sněmovní tisk 606
Novela zákona o soudech a soudcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Parkanová Vlasta a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 606/0 dne 25. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 23. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2000 jako tisk 606/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2000 (usnesení č. 289). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1081).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 27. 11. 2001 na 43. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudce, soudní pravomoc, soudní reforma, soudní řízení, vrchní soudISP (příhlásit)