Sněmovní tisk 601
Novela zákona o rybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2000.
Zástupce navrhovatele: Pešán Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 601/0 dne 17. 4. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 4. 2000. Vláda zaslala stanovisko 11. 5. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 5. 2000 jako tisk 601/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 5. 2000 (usnesení č. 285). Určil zpravodaje: Ing. Josef Mandík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1091).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 601/3, který byl rozeslán 20. 9. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 9. 2000 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 232, usnesení č. 1204).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 11. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 11. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 410/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rybářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: chov ryb, regionální orgány státní správy, rybářská politika, rybářské obhospodařování, sladkovodní rybolov, soukromý majetek, veřejný majetek, vlastnictvíISP (příhlásit)