Sněmovní tisk 54
Vládní novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 6. 11. 1998.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 1998 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 12. 1998 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 112).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 54/6, který byl rozeslán 5. 2. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 1999 na 9. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 182).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 2. 1999.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 4. 1999.

Zákon vyhlášen 9. 4. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 26 pod číslem 63/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, herna, marketing, podpora prodeje, zahraniční kapitálISP (příhlásit)