Sněmovní tisk 516
Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Miloš Kužvart předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2000 jako senátní tisk 371/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 1. 2001 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 371/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 1. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 9. 2001 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 40 pod číslem 91/2001 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)