Sněmovní tisk 512
Návrh zákona o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 28. 1. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 1. 2000. Vláda zaslala stanovisko 29. 2. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 2. 2000 jako tisk 512/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pohřebnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrtISP (příhlásit)