Sněmovní tisk 493
Vládní návrh zákona o ochraně zaměst. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 493/0 dne 6. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 703).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 493/3, který byl rozeslán 2. 3. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 368, usnesení č. 856).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2000.
  Zákon Senátem schválen 11. 4. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 10. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 118/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: konkurz, mzda, nucená správa, ochrana práv a svobod, pracovní právo, solventnost, zaměstnanec, zaměstnavatelISP (příhlásit)