Sněmovní tisk 421
Interpelace J.Grůzy ve věci škod na rybích osádkách

Dokument

Autor: Ing. Jan Grůza

Úplný název: Písemná interpelace poslance Jana Grůzy na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta ve věci náhrady škod způsobených chráněnými živočišnými druhy na rybích osádkách
Adresát: RNDr. Miloš Kužvart
Podáno dne: 18. 5. 1999
Odesláno adresátovi: 19. 5. 1999
O zařazení na schůzi požádáno dne: 12. 11. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Interpelace se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 421/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 2., 8. 12. 1999 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: chov ryb, chráněný druh, náhrada škody, ochrana zvířatISP (příhlásit)