Sněmovní tisk 39
Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Mandík, Pavel Kováčik, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Václav Grüner, Jaroslav Palas) předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 1998.
Zástupce navrhovatele: Mandík Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 39/0 dne 28. 9. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 9. 1998. Vláda zaslala stanovisko 21. 10. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 1998 jako tisk 39/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 11. 1998 (usnesení č. 40). Určil zpravodaje: JUDr. Jitka Kupčová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 11. 1998 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 95).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 39/4, který byl rozeslán 8. 7. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 381, usnesení č. 437).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 39/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 8. 1999 poslancům jako tisk 39/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 131, usnesení č. 490).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 10. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 10. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 1999.

Zákon vyhlášen 9. 11. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 81 pod číslem 238/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Stráž /lesní, myslivecká, rybářská, vodní apod./, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: neplacená práce, ochrana lesa, trestní zákoník, veřejný pořádekISP (příhlásit)