Sněmovní tisk 295
Návrh novely zákona o ochraně přírody

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Brousek Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 9. 7. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 295/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Investice, Ústavní soud

Deskriptory EUROVOCu: ekologické hnutí, občanskoprávní řízení, občanskoprávní sdružení, ochrana životního prostředí, správní řízeníISP (příhlásit)