Sněmovní tisk 25
Vládní návrh zákona, kterým se mění z.č.500/1990 Sb...

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 1998.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo, Fencl Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 25. 8. 1998.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 9. 1998 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 39).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 25/3, který byl rozeslán 29. 10. 1998 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 1998 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 91).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/92, dokument 1998/92/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Vladimír Oplt).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 1998 a přijal usnesení č. 1998/99, které bylo rozdáno jako tisk 1998/92/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 1998 na 1998/7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1998/136).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 11. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 1998.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 11. 1998.

Zákon vyhlášen 19. 11. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 269/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond, Situace krizové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: finanční pomoc, pomoc obětem neštěstí, povodeň, přerozdělování příjmů, přírodní katastrofa, veřejné půjčkyISP (příhlásit)