Sněmovní tisk 170
A.Páralové ve věci Úřadu pro dok.a vyšetř. zločinů komunismu

Dokument

Autor: Ing. Alena Páralová

Úplný název: Interpelace poslankyně A. Páralové a dalších ve věci Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu
Adresát: PhDr. Václav Grulich
Podáno dne: 18. 12. 1998
Odesláno adresátovi: 21. 12. 1998
O zařazení na schůzi požádáno dne: 23. 3. 1999

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 24. 3. 1999 jako tisk 170/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 25. 3. 1999 na 10. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 191).Deskriptory EUROVOCu: Československo, dokumentační středisko, komunismus, ministerstvo, správní kontrolaISP (příhlásit)