Sněmovní tisk 154
Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 11. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 212).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 154/2, který byl rozeslán 30. 6. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 7. 1999 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 431).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 13. 7. 1999.
  Zákon Senátem schválen 29. 7. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 2. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 189/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Paliva a maziva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, vynětí půdy z produkce, zásobování energií, zásobyISP (příhlásit)