Sněmovní tisk 1235
Návrh zákona o SF rozvoje lesního hospodářství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Palas, František Brožík, Jiří Drda) předložila sněmovně návrh zákona 18. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1235/0 dne 23. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 2. 2002 jako tisk 1235/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Jan Grůza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 133, usnesení č. 2141).Hesla věcného rejstříku: Lesy

Deskriptory EUROVOCu: lesnická politika, ochrana lesa, rozvoj lesnictvíISP (příhlásit)