Sněmovní tisk 1050
Návrh zákona o katastru nemovitostí ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Plzeňského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 14. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Zimmermann Petr.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1050/0 dne 19. 9. 2001.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 9. 2001. Vláda zaslala stanovisko 16. 10. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 10. 2001 jako tisk 1050/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Katastr

Deskriptory EUROVOCu: informační systém, kartografie, katastr nemovitostí, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)