Sněmovní tisk 1016
Vl. zák. o obecně prospěšných bytových družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 8. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Družstva, Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, družstevní dům, financování z veřejných prostředků, obecně prospěšný podnik, podpora podnikání, stavebnictvíISP (příhlásit)