Sněmovní tisk 53
Návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 53/0 dne 3. 9. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Machovec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 4. 1997 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 53/3, který byl rozeslán 2. 4. 1997 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 319).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/43, dokument 1997/43/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Jiří Liška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr.  František Jirava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/8, které bylo rozdáno jako tisk 1997/43/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/26, které bylo rozdáno jako tisk 1997/43/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 4. 1997 na 1997/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/77).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 4. 1997.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 1997.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 1997.

Zákon vyhlášen 19. 5. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 110/1997 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Potraviny, potravinářství, Tabák, tabákové výrobky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obchod, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, inspekce potravin, ochrana spotřebitele, potravinářská výroba, potraviny, přibližování legislativy, tabákový průmyslISP (příhlásit)