Sněmovní tisk 36
Návrh novely celního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 1996.
Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 29. 8. 1996.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 8. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Jan Třebický a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 10. 1996 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 12. 1996 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 36/3, který byl rozeslán 17. 12. 1996 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 1997 na 8. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (usnesení č. 219).


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 1997 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 36/7, který byl rozeslán 26. 3. 1997 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 4. 1997 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 318).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 2. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 1997/42, dokument 1997/42/0.

  • O

   Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

  • V
   • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/9, které bylo rozdáno jako tisk 1997/42/2 (schvaluje).
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/14, které bylo rozdáno jako tisk 1997/42/3 (schvaluje).
   • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 4. 1997 a přijal usnesení č. 1997/25, které bylo rozdáno jako tisk 1997/42/1 (schvaluje).
  • S

   Návrh projednán dne 24. 4. 1997 na 1997/3. schůzi Senátu.
   Senát návrh schválil (usnesení č. 1997/76).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 4. 1997.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 1997.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 1997.

  Zákon vyhlášen 23. 5. 1997 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 113/1997 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně a poplatky

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obchod, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

  Deskriptory EUROVOCu: celní politika, celní právo, přibližování legislativy  ISP (příhlásit)