Sněmovní tisk 350
Návrh ústavního zákona o zkrácení volebního období PSP ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 1997.
Zástupce navrhovatele: Exner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 2. 12. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 12. 1997. Vláda zaslala stanovisko 22. 12. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 12. 1997 jako tisk 350/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 1998. Určil zpravodaje: Mgr. Zdeněk Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 1. 1998 na 18. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 1998 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 1998 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 350/3, který byl rozeslán 25. 2. 1998 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 2. 1998 na 21. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno. Návrh zákona 12. 5. 1998 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Parlament, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, odstoupení vlády, parlamentní volby, poslanecký mandát, předčasné volbyISP (příhlásit)