Sněmovní tisk 300
Návrh novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 10. 1997.
Zástupce navrhovatele: Hofman Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 20. 10. 1997.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 1997. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 11. 1997 jako tisk 300/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 1997. Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1997 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 581).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 3. 1998 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/4, který byl rozeslán 31. 3. 1998 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 4. 1998 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 735).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/33, dokument 1998/33/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/27, které bylo rozdáno jako tisk 1998/33/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/14, které bylo rozdáno jako tisk 1998/33/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 1998 na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 1998/51).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 300/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 24. 4. 1998 poslancům jako tisk 300/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 5. 1998 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 27, usnesení č. 778).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 1998.
  Prezident zákon nepodepsal a 25. 5. 1998 vrátil zpět sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 6. 1998 na 26. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 830).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 1998.

Zákon vyhlášen 8. 7. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 149/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Loterie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hazardní hry, hra, pokuta, správní kontrolaISP (příhlásit)