Sněmovní tisk 230
Návrh úst.zákona o vytvoření vyšších územních samospr. celků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Sládek, Jan Vik, Martin Smetana) předložila sněmovně návrh zákona 20. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Sládek Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 230/0 dne 23. 6. 1997.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 1997. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 1997. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 1997 jako tisk 230/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní, Ústava České republiky, ústavní zákony

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, region, ústava, územní samosprávaISP (příhlásit)