Sněmovní tisk 978
Interpelace poslance Jiřího Hájka


Autor: JUDr. Jiří Hájek
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci obětí násilných trestných činů, kterou členské státy Rady Evropy přijaly v roce 1983
Podáno: 1994-05-10
Odesláno adresátovi: 1994-05-13
Odpověď rozeslána 10.05.1994 jako tisk 978 A.
Interpelace projednána 8. 7. 1994 na 21. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 417).

Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení (usnesení č. 479).


ISP (příhlásit)