Sněmovní tisk 1688
Interpelace poslance Jiřího Hájka


Autor: JUDr. Jiří Hájek
Adresát: Ing. Jiří Skalický
Interpelace ve věci úpadku podniku BH - Pletárny a sociálního dopadu této skutečnosti na obyvatelstvo regionu
Podáno: 1995-04-20
Odesláno adresátovi: 1995-04-27
Odpověď rozeslána 20.04.1995 jako tisk 1688 A.
Interpelace projednána 25. 5. 1995 na 31. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 678).


ISP (příhlásit)