Sněmovní tisk 1528
Interpelace poslankyně Marie Stiborové


Autor: Doc. RNDr. Marie Stiborová, CSc.
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci ratifikace Evropské sociální charty
Podáno: 1995-02-14
Odesláno adresátovi: 1995-02-15
Odpověď rozeslána 14.02.1995 jako tisk 1528 A.
Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995 na 30. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 643).


ISP (příhlásit)