Sněmovní tisk 629
Novela zákona o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Havlíček, Ladislav Šustr, Vladimír Doležal, Václav Brousek, Ladislav Korbel, Michal Kraus) předložila sněmovně návrh zákona 17. 5. 2000.
Zástupce navrhovatele: Havlíček Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 629/0 dne 18. 5. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 5. 2000. Vláda zaslala stanovisko 15. 6. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 6. 2000 jako tisk 629/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2000 (usnesení č. 298). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1088).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2000 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 629/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 11. 10. 2000 stanovisko doručené poslancům jako tisk 629/Z.
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 9. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 629/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 20. 2. 2001 na 34. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, nezisková organizaceISP (příhlásit)