Sněmovní tisk 216
Vládní návrh Rámcové úmluvy o ochraně národnost. menšin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 6. 1997.
Zástupce navrhovatele: Zieleniec Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk dne 18. 6. 1997.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 6. 1997. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 7. 1997 na 12. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 435).

 • V
  • Petiční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 9. 1997 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 11. 1997 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 561).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 13. 11. 1997.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 3. 12. 1997.

Senát

 • PS

  Jaroslav Šedivý předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 1. 1997 jako senátní tisk 97099/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Antonín Petráš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (RNDr.  Luděk Zahradníček), Ústavně-právní výbor (JUDr.  Jiří Vyvadil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/70, které bylo rozdáno jako tisk 1997/99/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 20. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/79, které bylo rozdáno jako tisk 1997/99/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 11. 1997 a přijal usnesení č. 1997/40, které bylo rozdáno jako tisk 1997/99/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 1997 na 1997/9. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 1997/161).Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, národnostní menšina, ochrana menšin, práva menšinISP (příhlásit)